Posted in Đề Cử Đam Mỹ Hay Đã Đọc

Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Cực Hay

🌿 Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện

Thể loại: Ngụy xuyên thư, hệ thống, Thanh thủy, Bối cảnh u tối & ngược, Cứu rỗi thương nhau, huyền huyễn, Hỗ sủng, Công từng bị ép làm 0, 1×1, HE, đam mỹ.

Xem thêm: Review Truyện Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện – Phượng Vũ Niết

🌿 Bạo Quân Sủng Hậu

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Sinh tử, cưới trước yêu sau, chủ thụ, cung đình

🌿 Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hi Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Thể loại: Đam mỹ, dị giới, 1×1, hơi ngược, phản diện công x thánh mẫu mơ mộng thụ, HE.

🌿 Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Trùng sinh, Chủ công, Hào môn thế gia, Quan trường tranh đấu, Cải trang giả dạng, HE.

🌿 Ma Đạo Tổ Sư

Thể loại : Cổ đại, Trùng sinh, Tu tiên, Huyền huyễn, 1×1, HE, thiên tác chi hợp, linh dị thần quái, tiên hiệp tu chân.

Đề Cử Đam Mỹ Hay Continue reading “Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Cực Hay”

Posted in Đề Cử Đam Mỹ Hay Đã Đọc

Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Rất Hay

🌿 Ai Dám Nói Xấu Sư Huynh

Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, cổ đại, tu tiên, 1×1, một chút nhân thú, HE

🌿 Bạo Quân Nam Hậu

Thể loại: Cổ đại, Xuyên việt, Nam nam thế giới, Cung đình hầu tước, Sinh tử, 1×1, HE

🌿 Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày

Thể loại: Sinh tử, cung đình hầu tước, trọng sinh, điềm văn, thần kinh không ổn định hay phát bệnh điên công x cơ trí ngoan ngoãn thụ, sinh tử văn, vả mặt, ngược tra

🌿 Cùng Người Chung Áo

Thể loại: Có đầu óc trung khuyển Giang Tự Hành công x thẹn thùng đáng yêu Lâm Tử Nghiên thụ, cổ trang, hài, ngọt, hoan hỉ oan gia.

🌿 Hậu Cung Của Trẫm Nổi Lửa Rồi

Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt sủng, cường cường, 1×1

Đề Cử Đam Mỹ Hay Continue reading “Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Rất Hay”

Posted in Đề Cử Đam Mỹ Hay Đã Đọc

Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Hay

🌿 An Sinh

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cường công nhược thụ, công sủng thụ, HE

🌿 Chẳng Phụ Giang Sơn Chẳng Phụ Ngươi

Thể loại: Xuyên không, giang hồ x cung đấu, lãnh khốc tàn bạo hoàng đế công x thấy tiền mắt sáng rỡ tạc mao cường thụ, công sủng thụ, hài – ngược nhẹ, H, HE.

🌿 Chồng Ngốc Của Lưu Tuệ

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Cổ Đại, 1×1, Điền Văn, HE.

🌿 Con Dâu Nuôi Từ Bé

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, danh môn vọng tộc, ABO, cưới trước yêu sau, ngọt, có H

🌿 Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật

Thể loại: đam mỹ, đoản văn, văn đại cương, Đại mãng xà công x thỏ tinh thụ.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Hay”

Posted in Đề Cử Đam Mỹ Hay Đã Đọc

Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Đoản Văn Hay

🌿 Ái Khanh, Trẫm Muốn Làm Kẻ Thứ Ba

 

Thể loại: Đam mỹ, ngắn, hài hước, thiên chi kiêu tử, cung đình hầu tước, cận thủy lâu thai

 

🌿 Ái Khanh, Trẫm Thất Tình Rồi!

 

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Niên hạ, Cường cường, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Hài hước, Đoản văn, Cận thủy lâu đài, Ấm áp, 1v1

 

🌿 Âm Sinh

 

Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, linh dị thần quái, He. Continue reading “Đề Cử Đam Mỹ Cổ Đại Đoản Văn Hay”