Posted in Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật, Đam Mỹ

Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung

4.8/5 - (6 bình chọn)

Tác giả: Chúc Cung

Hán việt: Chửng cứu tàn tật nam chủ (khoái xuyên)

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Tinh tế, Mạt thế, HE, Tình cảm, Dị năng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Trạch đấu, Giới giải trí, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa khỏi, Mỹ công.

Nhân vật chính: Sở Tiêu x ?

Thuộc tính: Bình thường đều rất bình tĩnh, đến khi trị liệu thì không thể bình tĩnh được mỹ nhân công x mỗi ngày đều muốn được trị liệu nam chính tàn tật thụ.

Số chương: 121 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit

Thời gian: T2/1/8/2022 – ?

Nguồn: Tấn Giang + Wikidich

Edit: Cỏ & Ổi

Beta: Ổi & Phượng Chiếu Ngọc

Design bìa: Chi Thùy

Văn án

Sở Tiêu phát hiện ra một số thế giới nhỏ đã sụp đổ, bởi vì tai nạn ngoài ý muốn mà cơ thể nam chính bị tàn tật, tính cách cũng theo đó mà thay đổi trầm trọng, rất nhanh sẽ trở thành nhân vật phản diện.​

Cuối cùng, Sở Tiêu đã tìm được cách trị liệu cho nam chính.

Chờ đã, hình như có gì đó sai sai đối với phương pháp này?

Sở Tiêu: Tôi không được, tôi không thể, tôi sẽ không…

Nam chính: Vậy thì đến vài lần nữa đi~

Một câu tóm tắt: Nam chủ đang trị liệu.

Truyện được dịch bởi Team Đề Cử Đam Mỹ Hay, vui lòng không re-up.

Đôi lời: Đây là lần đầu tiên Team mình thử sức thể loại xuyên nhanh, nên chắc sẽ còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm và góp ý cho chúng mình ạ.

Mục lục

Thế giới thứ nhất: Cứu vớt nam chính hào môn tàn tật

Chương 001Chương 002Chương 003Chương 004

Chương 005 ☆ Chương 006 ☆ Chương 007 ☆ Chương 008

Chương 009 ☆ Chương 010 ☆ Chương 011 ☆ Chương 012

Chương 013 ☆ Chương 014 ☆ Chương 015 ☆ Chương 016

Chương 017 ☆ Chương 018 ☆ Chương 019 ☆ Chương 020

Chương 021 ☆ Chương 022 ☆ Chương 023 ☆ Chương 024

Chương 025 ☆ Chương 026 ☆ Chương 027 ☆ Chương 028

Chương 029 ☆ Chương 030 ☆ Chương 031 ☆ Chương 032

Chương 033 ☆ Chương 034 ☆ Chương 035 ☆ Chương 036

Chương 037

Thế giới thứ hai: Cứu vớt Thế tử hầu phủ

Chương 038 ☆ Chương 039 ☆ Chương 040 ☆ Chương 041

Chương 042 ☆ Chương 043 ☆ Chương 044 ☆ Chương 045

Chương 046 ☆ Chương 047 ☆ Chương 048 ☆ Chương 049

Chương 050 ☆ Chương 051 ☆ Chương 052 ☆ Chương 053

Chương 054 ☆ Chương 055 ☆ Chương 056 ☆ Chương 057

Chương 058 ☆ Chương 059 ☆ Chương 060 ☆ Chương 061

Chương 062 ☆ Chương 063 ☆ Chương 064 ☆ Chương 065

Chương 066 ☆ Chương 067 ☆ Chương 068 ☆ Chương 069

Chương 070 ☆ Chương 071

Thế giới thứ ba: Cứu vớt siêu sao Thiên vương

Chương 072 ☆ Chương 073 ☆ Chương 074 ☆ Chương 075

Chương 076 ☆ Chương 077 ☆ Chương 078 ☆ Chương 079

Chương 080 ☆ Chương 081 ☆ Chương 082 ☆ Chương 083

Chương 084 ☆ Chương 085 ☆ Chương 086 ☆ Chương 087

Chương 088 ☆ Chương 089 ☆ Chương 090 ☆ Chương 091

Chương 092 ☆ Chương 093 ☆ Chương 094 ☆ Chương 095

Chương 096 ☆ Chương 097 ☆ Chương 098 ☆ Chương 099

Chương 100 ☆ Chương 101

Thế giới thứ tư: Cứu vớt tận thế chi chủ

Chương 102 ☆ Chương 103 ☆ Chương 104 ☆ Chương 105

Chương 106 ☆ Chương 107 ☆ Chương 108 ☆ Chương 109

Chương 110 ☆ Chương 111 ☆ Chương 112 ☆ Chương 113

Chương 114 ☆ Chương 115 ☆ Chương 116 ☆ Chương 117

Chương 118 ☆ Chương 119 ☆ Chương 120 ☆ Chương 121

Phiên Ngoại

Chương 122 ☆ Chương 123

– Hoàn –

One thought on “Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *