Cổ Đại

5/5 - (10 bình chọn)

Cổ Đại

Lâm Châu Có Vị Tô Thiếu Gia

Tác giả: Phong Cuồng Đích Trùng Tử

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Duyên trời tác hợp, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Ngọt văn, 1×1.

Số chương: 51 chương

Sau Khi Hạ Triều Đừng Đi Vội

Tác giả: Bát Thiên Sở Kiều

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, chủ thụ, cung đình hầu tước, nhẹ nhàng, duyên trời tác hợp, 1×1

Số chương: 34 chương

Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư

Tác giả: Trương Vô Thanh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1v1

Số chương: 71 chương

Tiểu Địa Chủ

Tác giả: Huyết Huyết

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, ngọt sủng, hệ thống, trọng sinh, làm ruộng, mỹ thực, làm giàu, trọng sinh.

Số chương: 141 chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.