Khác

Rate this page

Khác

Bạn Trai Của NPC

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Vô hạn lưu, Võng du, Trinh thám, Chủ công, Cường cường, 1v1, HE.

Số chương: 182 chương + 2 phiên ngoại

Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật

Tác giả: Chúc Cung

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Tinh tế, Mạt thế, HE,
Tình cảm, Dị năng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Trạch đấu, Giới
giải trí, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa khỏi, Mỹ công.

Số chương: 121 chương + 2 phiên ngoại