Tương Lai

5/5 - (1 bình chọn)

Cổ Đại

Nhân Loại Cùng Rồng

Tác giả: Tê Tử Thất

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đoản văn

Số chương: 1 chương + 1 phiên ngoại FULL

Toàn Năng Trung Đơn 

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Võng du, Xuyên việt,
Ngọt sủng, Điện cạnh, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Trò chơi, Kim bài đề cử, Kim Bảng, 1v1

Số chương: 210 chương + 27 phiên ngoại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.