Posted in Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng

Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Chương 4

Edit: Trường Nguyên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Bảy

Cố tổng còn chưa kịp an ủi câu nào. Thư ký Lâm đã lạnh lùng nhìn hắn thật lâu, đến tận khi Cố tổng cứ như không có việc gì mà bò dậy khỏi bậc thang. Continue reading “Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Chương 4”

Posted in Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng

Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Chương 3

Edit: Trường Nguyên

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Năm

Vị Cố tổng tự-nhận-bị-thư-ký-Lâm-đá nào đó đang ngồi xổm dưới lầu nhà thư ký Lâm. Continue reading “Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Chương 3”

Posted in Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng, Đam Mỹ

Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Cố Ương Ương

Hán việt: Lâm Bí Thư Hòa Cố Tổng Tài Đích Nhật Thường

Tác giả: Cố Ương Ương

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đoản văn, 1v1

Nhân vật chính: Cố tổng tài x Thư ký Lâm

Số chương: 7 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Cố Ương Ương”