Posted in Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 55

Chương 55: Tiểu Thư cuối cùng cũng được thể hiện

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

“Để thuộc hạ ở lại còn mình thì chạy trốn, có phải là quá giỏi hay không, đúng là uổng cho một cái túi da tốt*, diễn kịch nhiều năm như vậy mà vẫn không học được cách làm người a!”

Continue reading “Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 55”

Posted in Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 53

Chương 53: Không phải là hắn?!

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Ngồi trên xe đi đến núi Minh Kính, Thẩm Thư còn có chút mơ hồ, cậu không thể ngờ rằng Cố Nghiên không liên hệ với Đặc Điều cục trước mà lại trực tiếp liên hệ với cục trưởng. Continue reading “Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 53”

Posted in Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 52

Chương 52: Kế hoạch

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cầm tài liệu rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Trương Tân Vinh đứng ở hành lang cảm thấy có chút mờ mịt một lúc, cuối cùng hắn thở dài, bước đi mỏi mệt trở lại văn phòng của chính mình. Continue reading “Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 52”

Posted in Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 48

Chương 48: Về nhà

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cuối cùng Thẩm Minh Lượng cũng không nói thêm gì nữa, Thẩm Minh Diệu làm ra những việc này làm gã còn phải đi giải quyết, hơn nữa, đêm qua có không ít người bị thương nặng, ngoại trừ gã và Thẩm Anh Thụy có thể đứng thì những người khác bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Continue reading “Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 48”

Posted in Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây

Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 46

Chương 46: Tai nạn

Edit: Cứu Tui

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Cửa hàng ven đường đã bắt đầu đóng cửa, ánh đèn lập loè cũng đã tắt ngúm, chỉ còn lại ngọn đèn nhỏ quấn quanh trên cây ở hai bên đường. Continue reading “Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chương 46”