Posted in Đam Mỹ, Toàn Năng Trung Đơn

Toàn Năng Trung Đơn – Điệp Chi Linh

Hán việt: Toàn Năng Trung Đan

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Võng du, Xuyên việt, Ngọt sủng, Điện cạnh, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Trò chơi, Kim bài đề cử, Kim Bảng, 1v1

Nhân vật chính: Trì Sóc x Diệp Thiếu Dương

Số chương: 210 chương + 27 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Toàn Năng Trung Đơn – Điệp Chi Linh”