Posted in Đam Mỹ, Lâm Châu Có Vị Tô Thiếu Gia

Lâm Châu Có Vị Tô Thiếu Gia – Phong Cuồng Đích Trùng Tử

Hán Việt: Lâm Châu Hữu Vị Tô Thiếu Gia

Tác giả: Phong Cuồng Đích Trùng Tử

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Duyên trời tác hợp, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Ngọt văn, 1×1.

Nhân vật chính: Cố Thanh x Tô Dục Nhi

Thuộc tính: Thiếu ngôn ít lời công x Mỹ nhân thụ

Số chương: 50 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Lâm Châu Có Vị Tô Thiếu Gia – Phong Cuồng Đích Trùng Tử”