Posted in Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật, Đam Mỹ

Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung

Tác giả: Chúc Cung

Hán việt: Chửng cứu tàn tật nam chủ (khoái xuyên)

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Tinh tế, Mạt thế, HE, Tình cảm, Dị năng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Trạch đấu, Giới giải trí, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa khỏi, Mỹ công.

Nhân vật chính: Sở Tiêu x ?

Thuộc tính: Bình thường đều rất bình tĩnh, đến khi trị liệu thì không thể bình tĩnh được mỹ nhân công x mỗi ngày đều muốn được trị liệu nam chính tàn tật thụ.

Số chương: 121 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung”

Posted in List Đam Mỹ Khác

List Đam Mỹ Mạt Thế

Mừng Đề Cử Đam Mỹ Hay thành lập được một tuần, thể loại này được thành viên của Group Đề Cử Truyện Hay bình chọn nhiều nhất.

🌿 Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về Nhà

Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, HE, ngọt sủng, mạt thế, phản xuyên thư, sinh tử, chủ thụ, sảng văn, 1×1

  • Cây Nấm Nhỏ

Thể loại: Tận thế, Sci-Fi, vùng đất chết, hơi hướng Cthulhu, đồng thoại, lãng mạn, man mác buồn, HE.

  • Đệ Nhất Thi Thê

Thể loại: Mạt Thế, Tang Thi, Dị Năng, Công Trọng Sinh, Thụ Xuyên Thư, Không Gian, 1vs1.

  • Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hệ Thống, Xuyên Nhanh, Ngược Tra, Báo Thù, Cổ Đại, Hiện Đại, Tương Lai, Mạt Thế, Tu Chân, Khoa Học Viễn Tưởng, Huyền Huyễn, Tinh Tế, ABO, 1v1, Thành Thục Mạnh Mẽ Thân Sĩ Ôn Nhu Công X Cơ Trí Phúc Hắc Kỹ Năng Diễn Xuất Hạng Nhất Thụ, HE.

  • Hảo Tưởng Lộng Tử Nam Chủ A

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Hiện Đại, HE, Xuyên Thư, Dị Năng, Tùy Thân Không Gian

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “List Đam Mỹ Mạt Thế”