Posted in Đam Mỹ, Tiểu Địa Chủ

Tiểu Địa Chủ – Huyết Huyết

Tác giả: Huyết Huyết

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, ngọt sủng, hệ thống, trọng sinh, làm ruộng, mỹ thực, làm giàu, trọng sinh.

Nhân vật chính: Tư Trấn Khấu x Yến Bạch Thu

Số chương: 141 chương

Trạng thái: (Edit hoàn, đang beta lại) Continue reading “Tiểu Địa Chủ – Huyết Huyết”

Posted in List Đam Mỹ Hiện Đại

List Đam Mỹ Hiện Đại Mỹ Thực

Đại Thần Cách Vách, Em Thích Anh

Thể loại: đam mỹ hiện đại, ngắn, thoải mái, ấm áp, nhẹ nhàng, chút ít võng phối, chút chút mỹ thực, HE

  • Em Nào Có Theo Đuổi Người

Thể loại: Tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, thẳng nam thịt tươi thụ x ôn nhu phúc hắc bản thân công lược ảnh đế công, hiện đại, mỹ thực.

  • Gian Tình Từ Một Chiếc Bánh Kếp Tàu

Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, mỹ thực

  • Hôm Nay Ông Chủ Lại Ghen 

Thể loại: hiện đại, tình hữu độc chung, ngọt, lãnh khốc ngọt ngào tiểu ca thụ x người đẹp thiện tâm ông chủ công, HE

  • Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, HE, không giản ảo, xuyên việt thời không, giới giải trí, điềm văn, mỹ thực, song khiết, linh dị, ngọt sủng.

Xem thêm: Review Truyện Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi – Sơn Dữu Tử

☆ Nông Trường Lưng Chừng Núi

Thể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, niên thượng, ngọt sủng, trưởng thành, chủng điền có drama, mỹ thực, chữa lành, chủ thụ, kim bài đề cử, ngồi xe lăn (sau sẽ khỏi) tài hoa cựu nhà ngoại giao công x lính bắn tỉa giải ngũ về ở ẩn thụ, HE

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “List Đam Mỹ Hiện Đại Mỹ Thực”