Posted in Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy

Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 4

Chương 4: Em có ý định ly hôn với anh sao?

Edit: Carol

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Sợ bà xã mình bị anh em ức hiếp, Lục Thanh Bích giãy dụa ngồi dậy hô: “Mẹ, con muốn xuất viện, con muốn đi học!” Continue reading “Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 4”

Posted in Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy

Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 3

Edit: Carol

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

“Vậy …” Lục Thanh Bích nhẹ nhàng nói: “Đây có phải là nguyên nhân khiến tôi liều mạng làm việc mà không có thời gian dành cho bà xã của mình không?” Continue reading “Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 3”

Posted in Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy

Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 2

Chương 2: Vợ biến mất rồi!

Edit: Carol

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Thẩm Cừ được đưa đến một nơi gọi là “Thế giới thực” mà không hề có một chút cảnh báo gì. Một hệ thống nói với cậu rằng:

Continue reading “Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 2”

Posted in Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy

Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 1

Chương 1: Đây là thế giới thực sao?

Edit: Carol

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Thời điểm Thẩm Cừ tan sở đã là buổi tối, bây giờ là thời điểm xe trên đường tấp nập nhất. Cậu lái xe rời khỏi trường đại học S. Nhìn con số hiển thị trên đèn đỏ còn 47s, rồi nhìn hàng dài xe đang đợi, đuôi xe lấp lé ánh đỏ giữa bầu trời đen sẩm.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Chương 1”

Posted in Đam Mỹ, Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy

Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Tiểu Văn Đán

Hán việt: Nguyên Đam Nội Quyển Bả Lão Bà Quyển Bào Liễu

Tác giả: Tiểu Văn Đán

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1, Không sinh con, có CP phụ.

Nhân vật chính: Lục Thanh Bích x Thẩm Cừ

Thuộc tính: Sa điêu công x thanh lãnh thụ

Số chương: 46 chương + 3 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Tiểu Văn Đán”