Posted in Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta (Hoàn)

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Chương 49

Edit: Vũ Kiều Phụng

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Đại học đã khai giảng được một đoạn thời gian, Diệp Lan mở ra Tieba vườn trường, nhìn cái tên của giáo thảo* 818 còn treo trên trang đầu, yên lặng thở dài. Continue reading “Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Chương 49”

Posted in Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta (Hoàn)

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Chương 46

Edit: Vũ Kiều Phụng

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Trong hai ngày thi đại học, Tống Du và Mộc Hề đều đến đây, Lăng Cảnh thuê phòng ở tạm thời ở gần trường thi, hai nhà đều ở chung tại đây. Continue reading “Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Chương 46”

Posted in Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta (Hoàn)

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Chương 43

Edit: Vũ Kiều Phụng

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Không chờ Long Ngân kịp phản ứng, bạn nam nhỏ tuổi có khuôn mặt thanh tú trên màn hình đã quỳ gối trên sô pha, gương mặt phiếm hồng. Continue reading “Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Chương 43”