Posted in Đam Mỹ, Nhân Loại Cùng Rồng (Hoàn)

Nhân Loại Cùng Rồng – Tê Tử Thất

Hán việt: Nhân Loại Dữ Long

Tác giả: Tê Tử Thất

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Dị thế, Xuyên việt, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Đoản văn

Nhân vật chính: Long Trạch x Lạc Hành

Số chương: 1 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Nhân Loại Cùng Rồng – Tê Tử Thất”