Posted in Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn), Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử

Tác giả: Tiểu Quất Tử

Thể loại: Hào môn thế gia, đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, song tính, sinh tử, xuyên thư, vả mặt, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Diêm Mặc Nghiêu x Phương Lê

Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc Continue reading “Review Truyện Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử”

Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu – Đông Bắc Bắc

Thông tin chung:

Tác giả: Đông Bắc Bắc

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên thư, ABO, Giới giải trí, Chủ thụ, 1v1, Không gian ảo tưởng.

Nhân vật chính: Phương Nhất Tỉnh x Kim Vân Chức

Thuộc tính: A giả O phúc hắc tâm cơ Alpha công x Ngốc bạch ngọt vạn người mê Omega thụ.

Số chương: 62 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “Review Truyện Tôi Bị Omega Vạn Người Mê Đánh Dấu – Đông Bắc Bắc”

Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi – Sơn Dữu Tử

Thông tin chung:

Tác giả: Sơn Dữu Tử

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, HE, không giản ảo, xuyên việt thời không, giới giải trí, điềm văn, mỹ thực, song khiết, linh dị, ngọt sủng.

Nhân vật chính: Ngu Hàn Sinh x Tạ Kiều

Thuộc tính: U ám thâm tình rắn chín đầu công x Hoạt bát vui tươi thỏ tai cụp thụ

Số chương: 124 chương + 4 phiên ngoại

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “Review Truyện Người 2D Ông Trùm Nuôi Ba Năm Chạy Rồi – Sơn Dữu Tử”

Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha – Dưỡng Sinh Chúc

Thông tin chung:

Tác giả: Dưỡng Sinh Chúc

Thể loại: Điềm văn, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, không gian giả tưởng, ABO, A x O, thanh xuân vườn trường, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Nguyên Dục x Lạc Tinh Vũ

Thuộc tính: Tâm cơ mỹ nhân công x Vui tươi ngốc nghếch thụ

Số chương: 43 chương + 1 phiên ngoại

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Continue reading “Review Truyện Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha – Dưỡng Sinh Chúc”
Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế – Chúc Từ Tử

Thông tin chung:

Tác giả: Chúc Từ Tửu

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, giới giải trí, điềm văn, sảng văn, manh sủng, hóa mèo, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Tần Trầm x Hứa Giản

Số chương: 139 chương

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Continue reading “Review Truyện Tỉnh Dậy Thành Mèo Của Ảnh Đế – Chúc Từ Tử”

Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn – Nhất Phiến Khinh Thu

Thông tin chung:

Tác giả: Nhất Phiến Khinh Thu

Thể loại: Đô thị tình duyên, đam mỹ, lạnh lùng cường thế trung khuyển tổng tài công × ôn nhuyễn kiều ngọt đại mỹ nhân thụ, hiện đại, 1×1, HE, cưới trước yêu sau, niên thượng, ngọt sủng, thầm mến

Nhân vật chính: Nam Việt x Giang Cảnh Bạch

Thuộc tính: Mặt ngoài cao lãnh cấm dục thực tế hung hãn trung khuyển công × mặt ngoài yêu diễm câu người thực tế ôn nhuyễn mỹ nhân thụ.

Số chương: 58 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Continue reading “Review Truyện Tiên Sinh Vẫn Không Chịu Ly Hôn – Nhất Phiến Khinh Thu”

Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Không Yêu Thì Đi Chết Đi – Long Thất

Thông tin chung về truyện:

Tác giả: Long Thất

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hệ thống, trọng sinh, giới giải trí, ngọt sủng, 1×1, HE, công sủng thụ.

Nhân vật chính: Nhậm Cảnh x Dạ Sâm

Thuộc tính: Ôn nhu sủng nịch công x mỹ mạo nhuyễn nhu thụ

Số chương: 91 chương + 14 phiên ngoại

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Continue reading “Review Truyện Không Yêu Thì Đi Chết Đi – Long Thất”

Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hotsearch – Mộc Nhất Liễu

Thông tin chung:

Tác giả: Mộc Nhất Liễu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Điềm văn, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, 1v1

Nhân vật chính: Tống Quyết x Hứa Thanh Mộc

Số chương: 159 chương + 6 phiên ngoại

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Continue reading “Review Truyện Đạo Quán Nhỏ Của Tôi Lại Lên Hotsearch – Mộc Nhất Liễu”

Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp – Tùng Tử Trà

Thông tin chung về truyện:

Tác giả: Tùng Tử Trà

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, ngọt ngào, ngọt sủng, tình cảm, ABO, Thanh mai trúc mã, một cặp trời sinh, sinh tử, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Lục Thanh Nham x Lâm Hữu

Thuộc tính: Alpha cool ngầu, mạnh mẽ, ít nói công x Omega hung dữ, ngọt ngào, nói nhiều thụ

Số chương: 52 chương + 5 phiên ngoại

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Continue reading “Review Truyện Công Thức Dụ Bắt Cao Cấp – Tùng Tử Trà”
Posted in Review Đam Mỹ Hiện Đại

Review Truyện Anh Đừng Có Qua Đây – Tam Nguyệt Đào Hồ

Thông tin chung:

Tác giả: Tam Nguyệt Đào Hồ

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, 1×1, HE

Nhân vật chính: Giang Tri Tụng x Quý Diễn

Thuộc tính: Phúc hắc tâm cơ công x Nóng nảy ngạo kiều thụ

Số chương: 55 chương

Trạng thái: Đã hoàn thành

Người review: Phượng Chiếu Ngọc

Continue reading “Review Truyện Anh Đừng Có Qua Đây – Tam Nguyệt Đào Hồ”