Posted in Đam Mỹ, Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư

Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư – Trương Vô Thanh

Hán việt: Ngã phát hiện ngã xuyên thác liễu thư

Tác giả: Trương Vô Thanh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1v1

Nhân vật chính: Quý Trường Thư x Minh Từ Dập

Thuộc tính: Cường thế công X Nhược thế thụ

(Ps: Nhược thế thụ chứ không phải nhược thụ các bạn nhé!)

Số chương: 71 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư – Trương Vô Thanh”