Posted in Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây, Đam Mỹ

Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chủng Thụ Đích Miêu

Hán Việt: Tra liễu thiên chấp phản phái hậu ngã hựu hồi lai liễu

Tác giả: Chủng Thụ Đích Miêu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Thanh mai trúc mã, Chủ thụ, Sảng văn, Pháo hôi, Linh dị thần quái, 1v1

Nhân vật chính: Cố Nghiên x Thẩm Thư

Số chương: 74 chương

Hệ liệt:《 Huyền Học Đại Lão Xuyên Thành Trà Xanh Nam Quả Sau 》

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chủng Thụ Đích Miêu”