Posted in Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng, Đam Mỹ

Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Cố Ương Ương

Hán việt: Lâm Bí Thư Hòa Cố Tổng Tài Đích Nhật Thường

Tác giả: Cố Ương Ương

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Đoản văn, 1v1

Nhân vật chính: Cố tổng tài x Thư ký Lâm

Số chương: 7 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Chuyện Hằng Ngày Của Thư Ký Lâm Cùng Cố Tổng – Cố Ương Ương”