Posted in Đam Mỹ, Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn)

Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)

Tác giả: Tiểu Quất Tử

Thể loại: Hào môn thế gia, đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, song tính, sinh tử, xuyên thư, vả mặt, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Diêm Mặc Nghiêu x Phương Lê

Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)”