Posted in Đam Mỹ, Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy

Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Tiểu Văn Đán

Hán việt: Nguyên Đam Nội Quyển Bả Lão Bà Quyển Bào Liễu

Tác giả: Tiểu Văn Đán

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1, Không sinh con, có CP phụ.

Nhân vật chính: Lục Thanh Bích x Thẩm Cừ

Thuộc tính: Sa điêu công x thanh lãnh thụ

Số chương: 46 chương + 3 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Nguyên Tác Troll Khiến Lão Bà Bỏ Chạy – Tiểu Văn Đán”

Posted in Đam Mỹ, Hoắc Tiên Sinh Hắn Không Tìm Thế Thân

Hoắc Tiên Sinh Hắn Không Tìm Thế Thân – Tiểu Văn Đán

Hán việt: Hoắc Tiên Sinh Tha Bất Trảo Thế Thân

Tác giả: Tiểu Văn Đán

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Đoản văn

Nhân vật chính: Hoắc Đàm Tố x Kì Thủy

Thuộc tính: Cường ngạnh kim cương công x Mềm ra nước thụ

Số chương: 9 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Hoắc Tiên Sinh Hắn Không Tìm Thế Thân – Tiểu Văn Đán”