Posted in Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot – Chương 3

Chương 3: Đi ngủ

Edit: Tịch

Beta:

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Ứng Thiên còn việc khác chưa làm xong, nên bảo Liên Miên dẫn Dịch Lam đi tham quan công ty, giúp cậu hiểu hơn về công việc mình làm sau này. Continue reading “Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot – Chương 3”

Posted in Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot – Chương 2

Chương 2: Hoàn thành khế ước bán thân

Edit: Tịch

Beta: Phượng Chiếu Ngọc

Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay

Dịch Lam sốc tới nỗi làm lộ cả hai chiếc tai hồ ly.

Continue reading “Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot – Chương 2”

Posted in Đam Mỹ, Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot

Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot – Tần Tửu Cách Nhi

Hán việt: Tiểu Hồ Ly Bị Ảnh Đế Kiểm Hồi Gia Hậu Bạo Hồng Liễu

Tác giả: Tần Tửu Cách Nhi

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, ngọt văn, giới giải trí, chủ thụ, linh dị thần quái, 1v1, manh sủng.

Nhân vật chính: Tạ Hoài x Dịch Lam

Số chương: 88 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Tiểu Hồ Ly Sau Khi Bị Ảnh Đế Nhặt Về Nhà Liền Hot – Tần Tửu Cách Nhi”