Posted in Bạn Trai Của NPC, Đam Mỹ

Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Vô hạn lưu, Võng du, Trinh thám, Chủ công, Cường cường, 1v1, HE.

Nhân vật chính: Tuân Mị (Mỹ Mỹ) × Đoàn Chiết Lê (Đoàn Đoàn)

Thuộc tính: Mỹ nhân thích diễn sâu đại thần công x Người ác kiệm lời không phải đại boss thụ

Số chương: 182 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới”