Posted in Đam Mỹ, Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn)

Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)

Tác giả: Tiểu Quất Tử

Thể loại: Hào môn thế gia, đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, song tính, sinh tử, xuyên thư, vả mặt, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Diêm Mặc Nghiêu x Phương Lê

Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)”

Posted in Đam Mỹ, Tiểu Địa Chủ

Tiểu Địa Chủ – Huyết Huyết

Tác giả: Huyết Huyết

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, ngọt sủng, hệ thống, trọng sinh, làm ruộng, mỹ thực, làm giàu, trọng sinh.

Nhân vật chính: Tư Trấn Khấu x Yến Bạch Thu

Số chương: 141 chương

Trạng thái: (Edit hoàn, đang beta lại) Continue reading “Tiểu Địa Chủ – Huyết Huyết”

Posted in List Đam Mỹ Hiện Đại

List Đam Mỹ Hiện Đại Trọng Sinh

  • Ai Bẻ Cong Người Ấy Chịu Trách Nhiệm

Thể loại: Hiện đại, đô thị, trọng sinh, 1×1, HE

  • Ân Hữu Trọng Báo

Thể loại: Chủ công, trùng sinh, tình hữu độc chung, báo thù rửa hận

  • Bạn Trai Bệnh Kiều Của Tôi

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, trọng sinh, vườn trường, u ám, HE

  • Bánh Bao Mua Một Tặng Một

Thể Loại: Cường Cường, Sinh Tử, Trọng Sinh, Hiện Đại

  • Băng Qua Cầu Treo Nguy Hiểm

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm, Niên hạ, Song trọng sinh

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “List Đam Mỹ Hiện Đại Trọng Sinh”