Posted in Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Tôi Nói Hắn Là Chồng Của Tôi

Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Tôi Nói Hắn Là Chồng Của Tôi – Tam Dạ Đàn

Tác giả: Tam Dạ Đàn

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1v1

Nhân vật chính: Chu Minh Thần x Du Sướng

Số chương: 49 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Sau Khi Mất Trí Nhớ Đối Thủ Một Mất Một Còn Của Tôi Nói Hắn Là Chồng Của Tôi – Tam Dạ Đàn”

Posted in Đam Mỹ, Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn)

Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)

Tác giả: Tiểu Quất Tử

Thể loại: Hào môn thế gia, đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, song tính, sinh tử, xuyên thư, vả mặt, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Diêm Mặc Nghiêu x Phương Lê

Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)”

Posted in Đam Mỹ, Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta (Hoàn)

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Thải Thải Lai Liễu (Hoàn)

Hán việt: Này chỉ long nhãi con lại ở ăn vạ

Tác giả: Thải Thải Lai Liễu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Linh dị thần quái, 1v1, Manh sủng, có H, có bảo bảo (không phải sinh tử).

Nhân vật chính: Long Ngân x Diệp Lan

Thuộc tính: Thái tử Long tộc công x Bán yêu thụ

Số chương: 51 chương

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Thải Thải Lai Liễu (Hoàn)”

Posted in Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng (Hoàn), Đam Mỹ

Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng – Cú Hào Thủy Tinh

Hán việt: Liêu đáo nhất chỉ hại tu trung khuyển

Tác giả: Cú Hào Thủy Tinh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1

Nhân vật chính: Chu Lãng x Tống Ý Dung

Thuộc tính: Nông dân trung khuyển công x chán đời tác gia thụ

Số chương: 37 chương

Trạng thái: Edit hoàn (beta lần 1) Continue reading “Bắt Được Một Anh Trung Khuyển Thẹn Thùng – Cú Hào Thủy Tinh”

Posted in Bạn Trai Của NPC, Đam Mỹ

Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Vô hạn lưu, Võng du, Trinh thám, Chủ công, Cường cường, 1v1, HE.

Nhân vật chính: Tuân Mị (Mỹ Mỹ) × Đoàn Chiết Lê (Đoàn Đoàn)

Thuộc tính: Mỹ nhân thích diễn sâu đại thần công x Người ác kiệm lời không phải đại boss thụ

Số chương: 182 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới”

Posted in Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật, Đam Mỹ

Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung

Tác giả: Chúc Cung

Hán việt: Chửng cứu tàn tật nam chủ (khoái xuyên)

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Tinh tế, Mạt thế, HE, Tình cảm, Dị năng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Trạch đấu, Giới giải trí, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa khỏi, Mỹ công.

Nhân vật chính: Sở Tiêu x ?

Thuộc tính: Bình thường đều rất bình tĩnh, đến khi trị liệu thì không thể bình tĩnh được mỹ nhân công x mỗi ngày đều muốn được trị liệu nam chính tàn tật thụ.

Số chương: 121 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung”

Posted in Đam Mỹ, Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư

Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư – Trương Vô Thanh

Hán việt: Ngã phát hiện ngã xuyên thác liễu thư

Tác giả: Trương Vô Thanh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1v1

Nhân vật chính: Quý Trường Thư x Minh Từ Dập

Thuộc tính: Cường thế công X Nhược thế thụ

(Ps: Nhược thế thụ chứ không phải nhược thụ các bạn nhé!)

Số chương: 71 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư – Trương Vô Thanh”

Posted in Đam Mỹ, Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách

Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách – Thải Thải Lai Liễu

Hán Việt: Tiểu mị ma tha xuyên thác thư liễu

Tác giả: Thải Thải Lai Liễu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ngược tra, Linh dị thần quái, 1v1, Manh sủng

Nhân vật chính: Phó Cảnh Sâm x Giang Nhu

Số chương: 149 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách – Thải Thải Lai Liễu”

Posted in Đam Mỹ, Tiểu Thiếu Gia [Drop]

Tiểu Thiếu Gia – Trương Vô Thanh

Hán việt: Tiểu thiếu gia [Ngu nhạc quyển]

Tác giả: Trương Vô Thanh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Giới giải trí, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng

Nhân vật chính: Bùi Dư x Úc Thanh

Thuộc tính: Trầm mặc ít nói sủng nịch khống chế ham muốn cực tốt công × Ngây thơ hồn nhiên hay khóc lại không kiều khí thụ

Số chương: 141 chương

Hệ liệt:《 Hiệp Nghị Người Yêu 》

Trạng thái: Tạm ngưng

Continue reading “Tiểu Thiếu Gia – Trương Vô Thanh”

Posted in Đam Mỹ, Tiểu Địa Chủ

Tiểu Địa Chủ – Huyết Huyết

Tác giả: Huyết Huyết

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, ngọt sủng, hệ thống, trọng sinh, làm ruộng, mỹ thực, làm giàu, trọng sinh.

Nhân vật chính: Tư Trấn Khấu x Yến Bạch Thu

Số chương: 141 chương

Trạng thái: (Edit hoàn, đang beta lại) Continue reading “Tiểu Địa Chủ – Huyết Huyết”