Posted in Bạn Trai Của NPC, Đam Mỹ

Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới

Tác giả: Bất Gian Bất Giới

Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Vô hạn lưu, Võng du, Trinh thám, Chủ công, Cường cường, 1v1, HE.

Nhân vật chính: Tuân Mị (Mỹ Mỹ) × Đoàn Chiết Lê (Đoàn Đoàn)

Thuộc tính: Mỹ nhân thích diễn sâu đại thần công x Người ác kiệm lời không phải đại boss thụ

Số chương: 182 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Bạn Trai Của NPC – Bất Gian Bất Giới”

Posted in Đam Mỹ, Toàn Năng Trung Đơn

Toàn Năng Trung Đơn – Điệp Chi Linh

Hán việt: Toàn Năng Trung Đan

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Võng du, Xuyên việt, Ngọt sủng, Điện cạnh, ABO, Cường cường, Chủ thụ, Sảng văn, Trò chơi, Kim bài đề cử, Kim Bảng, 1v1

Nhân vật chính: Trì Sóc x Diệp Thiếu Dương

Số chương: 210 chương + 27 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Toàn Năng Trung Đơn – Điệp Chi Linh”