Posted in Đam Mỹ, Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta (Hoàn)

Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Thải Thải Lai Liễu (Hoàn)

Hán việt: Này chỉ long nhãi con lại ở ăn vạ

Tác giả: Thải Thải Lai Liễu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Vườn trường, Chủ thụ, Linh dị thần quái, 1v1, Manh sủng, có H, có bảo bảo (không phải sinh tử).

Nhân vật chính: Long Ngân x Diệp Lan

Thuộc tính: Thái tử Long tộc công x Bán yêu thụ

Số chương: 51 chương

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Nhãi Con Tiểu Long Lại Ăn Vạ Ta – Thải Thải Lai Liễu (Hoàn)”

Posted in Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối (Hoàn), Đam Mỹ

Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối – Điện Thượng Bất Điện Hạ (Hoàn)

Hán việt: Thất Hữu Đối Ngã Đồ Mưu Bất Quỹ

Tác giả: Điện Thượng Bất Điện Hạ

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ công, Vườn trường, Đoản văn, 1×1.

Nhân vật chính: Lâu Trạm x Bạch Nhiễm

Thuộc tính: Ốm yếu công x Dương quang thụ

Số chương: 9 chương

Trạng thái: Đã hoàn thành Continue reading “Bạn Cùng Phòng Đối Với Tôi Có Mưu Đồ Gây Rối – Điện Thượng Bất Điện Hạ (Hoàn)”

Posted in List Đam Mỹ Hiện Đại

List Đam Mỹ Hiện Đại Vườn Trường

Hiện bài viết chỉ có tên truyện. Chưa kịp chèn link một số truyện với thể loại. Mong bạn thông cảm. Mình sẽ cố hoàn thành sớm.

☆ Ái Tình Bán Sỉ

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, lạnh lùng bá đạo dục vọng chiếm hữu cao công x thích làm nũng túi khóc chủ động thụ, vườn trường, thụ truy công, HE

  • Alpha Nhà Tôi Có Chút O

Thế loại: Nguyên sang, đam mỹ, HE, ngọt sủng, niên hạ, ABO, chủ thụ.

  • Bạch Đào Ô Long

Thể loại: đam mỹ ABO, cường thế tâm cơ Alpha công X đơn thuần ngốc manh đáng yêu Omega thụ, vườn trường, đoản văn, ngọt, hài, sinh tử, HE

  • Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

Thể loại : Đam mỹ, 1×1, hiện đại, chủ thụ, xuyên thư, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HE, song khiết, hào môn thế gia

  • Ba Năm Ấy Tôi Mang Đồ Nữ Đi Học

Thể loại: Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Vườn trường, Cường cường, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Phát sóng trực tiếp, Duyên trời tác hợp, Kim bài đề cử, 1v1

Bạn Bè Của Tôi Là Đại Thần

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “List Đam Mỹ Hiện Đại Vườn Trường”