Posted in Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật, Đam Mỹ

Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung

Tác giả: Chúc Cung

Hán việt: Chửng cứu tàn tật nam chủ (khoái xuyên)

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Cổ đại, Tinh tế, Mạt thế, HE, Tình cảm, Dị năng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Chủ công, Trạch đấu, Giới giải trí, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Chữa khỏi, Mỹ công.

Nhân vật chính: Sở Tiêu x ?

Thuộc tính: Bình thường đều rất bình tĩnh, đến khi trị liệu thì không thể bình tĩnh được mỹ nhân công x mỗi ngày đều muốn được trị liệu nam chính tàn tật thụ.

Số chương: 121 chương + 2 phiên ngoại

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Cứu Vớt Nam Chính Tàn Tật – Chúc Cung”

Posted in List Đam Mỹ Khác

List Đam Mỹ Xuyên Nhanh

Mừng Đề Cử Đam Mỹ Hay thành lập được 1 tháng~

  • 100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Thể loại: Xuyên nhanh, chủ thụ, 1×1, HE.

  • Bạch Nguyệt Quang Nam Thần Tự Cứu Hệ Thống

Thể loại: Khoái xuyên, hệ thống, chủ thụ, niên hạ, hài.

  • Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Thể loại: Danmei, tương lai, hư cấu, chủ thụ, nhiều thế giới, hỗ sủng, công thụ yêu nhau sâu đậm, tự ti thâm tình Nguyên soái công x lãnh tĩnh thâm tình Quân sư thụ, 1×1, HE

  • Cao Thủ Đổi Trắng Thay Đen

Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn.

  • Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử, Linh dị thần quái, 1v1

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “List Đam Mỹ Xuyên Nhanh”