Posted in Đam Mỹ, Hào Môn Tiểu Cha Kế (Hoàn)

Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)

Tác giả: Tiểu Quất Tử

Thể loại: Hào môn thế gia, đam mỹ, trọng sinh, hiện đại, song tính, sinh tử, xuyên thư, vả mặt, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Diêm Mặc Nghiêu x Phương Lê

Số chương: 84 chương + 1 phiên ngoại

Trạng thái: Hoàn thành Continue reading “Hào Môn Tiểu Cha Kế – Tiểu Quất Tử (Hoàn)”

Posted in Đam Mỹ, Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư

Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư – Trương Vô Thanh

Hán việt: Ngã phát hiện ngã xuyên thác liễu thư

Tác giả: Trương Vô Thanh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Xuyên thư, Cường cường, Chủ thụ, Cung đình hầu tước, 1v1

Nhân vật chính: Quý Trường Thư x Minh Từ Dập

Thuộc tính: Cường thế công X Nhược thế thụ

(Ps: Nhược thế thụ chứ không phải nhược thụ các bạn nhé!)

Số chương: 71 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Ta Phát Hiện Ta Xuyên Nhầm Thư – Trương Vô Thanh”

Posted in Đam Mỹ, Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách

Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách – Thải Thải Lai Liễu

Hán Việt: Tiểu mị ma tha xuyên thác thư liễu

Tác giả: Thải Thải Lai Liễu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, Ngược tra, Linh dị thần quái, 1v1, Manh sủng

Nhân vật chính: Phó Cảnh Sâm x Giang Nhu

Số chương: 149 chương

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Quỷ Yêu Nhỏ Xuyên Nhầm Sách – Thải Thải Lai Liễu”

Posted in Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây, Đam Mỹ

Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chủng Thụ Đích Miêu

Hán Việt: Tra liễu thiên chấp phản phái hậu ngã hựu hồi lai liễu

Tác giả: Chủng Thụ Đích Miêu

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Thanh mai trúc mã, Chủ thụ, Sảng văn, Pháo hôi, Linh dị thần quái, 1v1

Nhân vật chính: Cố Nghiên x Thẩm Thư

Số chương: 74 chương

Hệ liệt:《 Huyền Học Đại Lão Xuyên Thành Trà Xanh Nam Quả Sau 》

Trạng thái: Đang edit Continue reading “Cố Chấp Vai Ác Ta Về Rồi Đây – Chủng Thụ Đích Miêu”

Posted in List Đam Mỹ Hiện Đại

List Đam Mỹ Hiện Đại Xuyên Thư

  • Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc

Thể loại : Đam mỹ, 1×1, hiện đại, chủ thụ, xuyên thư, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, HE, song khiết, hào môn thế gia

  • Báo Cáo Cải Cách Của Khách Sạn Yêu Quái

Thể loại: Hiện đại, xuyên sách, huyền huyễn, ngọt sủng, chủ thụ.

  • Bấm Ngón Tay Tính Toán, Tình Địch Là Lão Công Của Ta

Thể loại: Điềm văn, xuyên sách, sảng văn, huyền học, rõ ràng tao tiểu tham tài thụ VS muộn tao địa phủ đại lão công 1v1

  • Chồng Tôi Bị Bệnh Nan Y

Thể Loại: Xuyên sách, ngọt sủng, ấm áp, giới giải trí, dị năng, cưới trước yêu sau, kim bài đề cử, 1vs1, vả mặt, niên thượng

  • Dưa Bẻ Sớm Rất Là Ngọt

Thể loại: Tình hữu độc chung, hợp đồng yêu đương, hệ thống, xuyên sách.

Đề Cử Đam Mỹ Hay

Continue reading “List Đam Mỹ Hiện Đại Xuyên Thư”