Top ☆ & Comments

5/5 - (3 bình chọn)

Bảng Xếp Hạng

Kim Cương

Trạng Nguyên

Bảng Nhãn

Thám Hoa

Hắc Diệu Thạch

Ngọc Trai

Hương Phan: 0 cmt | 20 000 ☆ | 20 000 ♧

Huong Ng: 0 cmt | 20 000 ☆ | 20 000 ♧

Thạch Anh Tím

Mai Quốc Việt: 0 cmt | 6000 ☆ | 6000 ♧

Cá Nóc Không Độc : 0 cmt | 5000 ☆ | 5000 ♧

Vũ Kiều Phụng : 0 cmt | 3000 ☆ | 3000 ♧

Ngọc Lục Bảo

Hồng Ngọc

Lam Ngọc

Vàng

Wonjinji : 19 cmt | 95 ☆

Bạc

Any : 9 cmt | 45 ☆

Cliona : 3 cmt | 15 ☆

Vợ hờ của Ngôn Nhất Trì : 3 cmt | 15 ☆

Đồng

Huong Ng : 1 cmt | 5 ☆

Di Di : 1 cmt | 5 ☆

Annie Dinh : 1 cmt | 5 ☆

– Xem bài viết: Hướng Dẫn Kiếm ☆ Và Top Comments để biết thêm thông tin chi tiết –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.